EĞİTİMLER

ULTRA RS

Yeni ve bakım yapılan sürekli kaynaklı demiryolu hatları için prosedürüne uygun gerilim alınması ve gerilim şartlarının korunması hayati önem taşımaktadır. Demiryolu hatlarında tahribatsız, hızlı ve güvenilir şekilde gerilim durumunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi ULTRA RS ile yapılmaktadır. Ultrasonik prensiple ölçüm yapan ULTRA RS demiryolu hatlarında gerilim yığılması ile hat kaçma olasılığı olan bölgeleri belirler. Bu amaçla Fransız Demiryolları SNCF ile Fransız üniversitelerinin işbirliği ile geliştirilen ve bu hatlarda gerilim kontrolü amaçlı kullanılan ULTRA RS cihazının Türkiye’de kullanılabilmesi için Fransız yetkililer Kasım 2018 tarihinde Panoray mühendislerine dört günlük saha ve ofis eğitimi vermiştir.