EĞİTİMLER

PANORAY UDS2-73

Demiryolu araç yüklerini tekerlerden en yüksek seviyede karşılayan raylar ve ray kaynaklarında üretim ve işletmeden doğan kusurlar oluşabilir. Bu kusurların belirlenerek olası kazaların önüne geçilmesi için en yaygın kullanılan tahribatsız muayene yöntemi ultrasonik muayenedir. Panoray UDS2-73 Ultrasonik Muayene Aracı hızlı, hassas ve güvenilir şekilde hat raylarının ultrasonik muayenesini yaparak kusurların belirlenmesi için üretilmiş ve geliştirilmiştir. 10 km/sa hız ile ray mantarının, gövdesinin ve tabanda gövde izdüşümünün ultrasonik muayenesini yapar. Bu amaçla personelimize Aralık 2018 tarihinde Ukrayna’dan gelen ULTRACON uzmanları ile Panoray mühendislerinin daha yüksek seyir hızlarında ölçüm yapabilmek, ekranda daha kaliteli görüntü alabilmek ve daha hassas teşhis koyabilmek amacı ile mevcut aracımız Panoray UDS2-73 üzerinde altı günlük mühendislik çalışması yapılmıştır. Sonuç tatminkar olmuştur. AR-GE çalışmalarına düzenli olarak devam etme kararı alınmıştır.