EĞİTİMLER

HMG

Demiryolu tekerini simule ederek, sabit göbekli makasların yük aktarım bölgesinde göbek-tavşan ayağı ilişkisini sayısal olarak verir. Makaslarda göbek ve tavşan ayağının düşey profillerinin HMG vasıtasıyla ölçülmesi sonucunda dolgu kaynağı ve taşlama gerektiren kesimler belirlenir. Bakım işleri neticesinde, demiryolu tekerinin makas göbeği ucu bölgesinde yük aktarımının güvenli şekilde gerçekleşeceği profil sağlanır. Bu amaçla personelimize Aralık 2018 tarihinde yurt dışından gelen uzmanlar tarafından iki günlük ofis ve saha eğitimi verilmiştir.